Skanfonds – Jaarverslag 2013

Magazine cover

6 vragen over 2013

vragen over 2013

Met hoeveel geld?

Met hoeveel geld?

Waar?

Waar?

Wie helpt
óns helpen?

Wie helpt
óns helpen?

Welke mensen hebben we geholpen?

Welke mensen hebben we geholpen?

Wat wil
Skanfonds?

Wat wil
Skanfonds?

Met welk doel?

Met welk doel?

Projecten

Denk bijvoorbeeld aan

Welke mensen hebben we geholpen?

69

• Ouderen die vereenzamen
• Jonge vluchtelingen in opvangcentra

Mensen die eenzaam zijn en geïsoleerd dreigen te raken

66

• Mensen met een verstandelijke beperking
• Kinderen met een chronische ziekte

Zieken en gehandicapten die in de samenleving gehinderd worden op allerlei levensterreinen, zoals wonen, werken en studeren

12

• Ex-gedetineerden die levenslang een stigma opgedrukt krijgen
• Ex-verslaafden in wie niemand meer gelooft

Mensen die de aansluiting in de samenleving dreigen te missen

81

• Alleenstaande moeders die met schulden zijn achtergebleven
• Kinderen die opgroeien in armoede

Mensen die leven in armoede

6

• Kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling
• Vrouwen op de vlucht voor eerwraak

Mensen die te maken hebben met (huiselijk) geweld

152

• Tienermoeders
• Jongeren met een achterstand op school of op de arbeidsmarkt
• Migrantengezinnen

Mensen die oplopen tegen opvoedings- en opgroeiproblemen

19

• Zwerfjongeren met schulden en problemen thuis
• Dak- en thuislozen met verslavingsproblematiek

Mensen met meerdere complexe problemen

134

• Initiatieven van en voor de samenleving, die voor
meerdere groepen mensen met uiteenlopende problemen
een vangnet vormen

Meerdere doelgroepen tegelijkertijd

Skanfonds gelooft in een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin iedereen een kans verdient en mensen omzien naar elkaar. Naar de 35.000 daklozen bijvoorbeeld die kampen met psychische problemen. De 10.000 ouderen in zorginstellingen die nooit bezoek krijgen. En de 377.000 kinderen die opgroeien in armoede. Skanfonds gelooft in de kracht van mensen. Daarom steunen we projecten die deze mensen een steuntje in de rug geven en hun de kans geven zich weer te herpakken.

Wat wil Skanfonds?

• De Nationale Postcodeloterij
• De Lotto
• Miljoenen mensen die deelnemen aan deze goededoelenloterijen
• De 2 fondsen op naam die ons fonds het vertrouwen schenken
• 539 aanvragers die met de samenleving de projecten in gang zetten
• Onze samenwerkingspartners die voor hetzelfde doel gaan
• 16 medewerkers van Skanfonds die elke dag weer gaan voor de
allerkwetsbaarsten
• 5 bestuursleden die de koers van Skanfonds uitzetten en bewaken
• 7 leden van de adviescommissie die kritisch meekijken en meedenken
• 27 projectadviseurs in het Caribisch gebied en in Suriname die onze
ogen en oren zijn ter plekke
• En al die anderen…

Bedankt allemaal!

Wie helpt óns helpen?

Met welk doel?

353 projecten

De weerbaarheid van de allerkwetsbaarsten vergroten:

180 projecten

Een hechte samenleving helpen creëren:

6 projecten

Het katholiek sociaal denken levend houden:

539 projecten

Totaal:

Waar?

482 projecten

Nederland:

43 projecten

Caribisch gebied:

14 projecten

Suriname:

539 projecten

Totaal:

Met hoeveel geld?

€ 9.459.617

Totaal besteed:

539

Aantal projecten gesteund:

Cover

Wat heeft Skanfonds bereikt?

Technology by MagStream Real Time Publishing